Biztosítási jog

Biztosítási jog

Családjog

Családjog

Társasági jog

Társasági jog

Munkajog

Munkajog

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Mediáció

Mediáció

Adójog, adótanácsadás

Adójog, adótanácsadás

Autó

Tisztelt Olvasó!

A Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései értelmében átruházással - ha a törvény kivételt nem tesz - csak a dolog tulajdonosától lehet a tulajdonjogot megszerezni. A tulajdonjog megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül a dolog átadása is szükséges. Az átadás a dolog tényleges birtokba adásával vagy más olyan módon mehet végbe, amely kétségtelenné teszi, hogy a dolog az átruházó birtokából a tulajdonjog megszerzőjének birtokába kerül át.

A Közúti közlekedésről szóló törvény kimondja, hogy a jármű forgalomba helyezése a hatósági jelzés és engedély kiadásával és az országos járműnyilvántartásba bejegyezésével valósul meg. Fentiekből következik, hogy a gépjárműveknek az országos gépjármű-nyilvántartásba történő bejegyzése a tulajdonjog megszerzésének nem feltétele. Tehát - a konkrét esetben - amennyiben az eladó valóban a gépjármű tulajdonosa volt, készült adásvételi szerződés, a vételár kifizetésre került, s Ön birtokba vette a járművet, úgy Ön tulajdonjogot szerzett a kiszemelt ingóságon annak ellenére, hogy a jármű-nyilvántartásban Ön még nem szerepel.

Valószínűleg ezért kerülhetett sor a tárgyi gépjármű lefoglalására is, ugyanis ha a végrehajtó a járműnyilvántartás adataiból azt állapította meg, hogy még az eladó a tulajdonos, s neki, mint adósnak végrehajtható okiraton alapuló tartozása van, a végrehajtó törvény adta lehetősége alapján ún. távfoglalás útján is lefoglalhatja az ingóságot.

Ilyen, s hasonló esetekre vonatkozik a polgári perrendtartás azon szabálya, mely szerint az, aki a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonjoga vagy más olyan joga alapján tart igényt, amely a végrehajtás során történő értékesítésnek akadálya, a vagyontárgynak a foglalás alóli feloldása iránt végrehajtási igénypert indíthat a végrehajtást kérő ellen. Fentiek alapján – Kedves Olvasó – azután, hogy bejelentette az illetékes hatóságnál a gépjármű törzskönyv elvesztésének tényét, haladéktalanul intézkedjék a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál az igényper megindítása felől. A határozott kereseti kérelmének a gépjármű foglalás alóli feloldására kell irányulnia.

A Dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda munkatársai